2) Berekent Drone Flightlog automatisch de Bufferzones ....