Je bekijkt nu Aanvullende Drone No Fly zones toegevoegd

Aanvullende Drone No Fly zones toegevoegd

11 juni 2024 – De overheid heeft een belangrijke wijziging en aanvulling uitgebracht met betrekking tot no fly zones voor dronepiloten in de Open categorie (A1,A2 en A3). Deze luidt: “De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 mei 2024, nr. IENW/BSK-2024/84127, tot wijziging van de Regeling onbemande luchtvaartuigen en de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen in verband met de zonering van innamepunten en productielocaties van drinkwater en ter actualisering van de zonering voor laagvliegroutes, vitale infrastructuur en beveiligde gebieden.” Dit is terug te lezen in de Staatscourant 2024, 17335.

Deze nieuwe no-fly zones zijn per direct beschikbaar in onze diensten:

De Aeret Dronekaart, die dronepiloten helpt bij het navigeren door toegestane en verboden vlieggebieden, is nu uitgebreid met deze nieuwe verboden gebieden en  zones rond locaties waar drinkwater wordt geproduceerd of waar innamepunten gelegen zijn.

Details van de Uitbreiding:

  • Nieuwe Zones: De bijgewerkte dronekaart bevat ruim 200 aanvullende nieuwe no-fly zones, verspreid over verschillende provincies. De oppervlakte van deze nieuwe no-fly zones is 86160486m², oftewel ruim 86km². De grootste nieuwe no-fly zone is het kust-en duingebied van Schevening tot Katwijk met een lengte van ruim 12 km en oppervlakte van 35km².
  • Locaties: Het grootste deel van de nieuwe no-fly zones zijn specifiek gericht op ‘productielocaties voor de drinkwatervoorziening’ en ‘innamepunten in oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater’. Tevens zijn er een aanvullende PI (penitentiaire inrichting) en enkele BRZO (https://brzoplus.nl/) en Seveso (https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/seveso-inrichtingen-en-arie-bedrijven) toegevoegd.
  • Regelgeving: Het is voor dronepiloten in de open categorie A1 A2 en A3 verboden om deze zones binnen te vliegen.